Πολυουρεθανικά

Τα Πολυουρεθανικά Δάπεδα αποτελούν Δάπεδα πολύ υψηλής αντοχής και αισθητικής για Εξωτερικούς Χώρους

Ανάλογα με τη χρήση του δαπέδου επιλέγουμε

 • εφαρμογή απλής Πολυουρεθανικής βαφής
 • απλής Πολυουρεθανικής βαφής δύο συστατικών
 • σύστημα Πολυουρεθανικής βαφής τριών συστατικών (αυτοεπιπεδούμενο).

Κατασκευή

 • Αυτοψία του χώρου και έλεγχος – μέτρηση για ύπαρξη υγρασίας . Το ποσοστό υγρασίας πρέπει να είναι κάτω του 4%.
 • Καλός καθαρισμός του παλαιού δαπέδου και απομάκρυνση πάσης φύσεως σαθρών επιφανειών.
 • Στοκάρισμα υπαρχόντων αρμών και ρωγμών που πιθανόν να υπάρχουν στο παλαιό δάπεδο με χρήση εποξειδικού στόκου.
 • Εφαρμογή ειδικού εποξειδικού ασταριού (Primer) για άριστη πρόσφυση του νέου Πολυουρεθανικού Δαπέδου.
 • Εφαρμογή Πολυουρεθανικού Δαπέδου
 1.  Απλή Πολυουρεθανική Βαφή σε δύο στρώσεις . Πάχος περίπου 0,5 mm.
 2.  Απλή Πολυουρεθανική Βαφή δύο συστατικών με μία στρώση Πολυουρεθανικής βαφής ,μία στρώση επίπασης με χαλαζιακή άμμο και τέλος μία δεύτερη στρώση Πολυουρεθανικής  Βαφής. Πάχος περίπου 1-2 mm.
 3.  Σύστημα Αυτοεπιπεδούμενης  Πολυουρεθανικής Βαφής .Πάχος έως 3mm .

Διατίθεται σε όλους τους χρωματισμούς RAL.

Κατάλληλο για όλους τους  εξωτερικούς χώρους που απαιτούν δάπεδα με υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις ,σε χημικά όπως λάδια – γράσα – οξέα όπως πρατήρια καυσίμων, εξωτερικούς χώρους στάθμευσης και σε οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια.

Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδης ακτίνες του ήλιου (U.V)

Δε διαθέτει αρμούς και είναι εύκολο στο καθαρισμό.