Εποξειδικά

Τα Εποξειδικά Δάπεδα αποτελούν Δάπεδα πολύ υψηλής αντοχής και αισθητικής.

Ανάλογα με τη χρήση του δαπέδου επιλέγουμε

 • εφαρμογή απλής εποξειδικής βαφής
 • απλής εποξειδικής βαφής δύο συστατικών
 • σύστημα εποξειδικής βαφής τριών συστατικών (αυτοεπιπεδούμενο).

Κατασκευή

 • Αυτοψία του χώρου και έλεγχος – μέτρηση για ύπαρξη υγρασίας . Το ποσοστό υγρασίας πρέπει να είναι κάτω του 4%.
 • Καλός καθαρισμός του παλαιού δαπέδου και απομάκρυνση πάσης φύσεως σαθρών επιφανειών.
 • Στοκάρισμα υπαρχόντων αρμών και ρωγμών που πιθανόν να υπάρχουν στο παλαιό δάπεδο με χρήση εποξειδικού στόκου.
 • Εφαρμογή ειδικού εποξειδικού ασταριού (Primer) για άριστη πρόσφυση του νέου Εποξειδικού Δαπέδου.
 • Εφαρμογή Εποξειδικού Δαπέδου
 1.  Απλή Εποξειδική Βαφή σε δύο στρώσεις . Πάχος περίπου 0,5 mm.
 2.  Απλή Εποξειδική Βαφή δύο συστατικών με μία στρώση εποξειδικής βαφής ,μία στρώση επίπασης με χαλαζιακή άμμο και τέλος μία δεύτερη στρώση Εποξειδικής  Βαφής. Πάχος περίπου 1-2 mm.
 3.  Σύστημα Αυτοεπιπεδούμενης  Εποξειδικής Βαφής .Πάχος έως 3mm .

Διατίθεται σε όλους τους χρωματισμούς RAL.

Κατάλληλο για όλους τους χώρους που απαιτούν δάπεδα με υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις ,σε χημικά όπως λάδια – γράσα – οξέα όπως συνεργεία ,αποθήκες, χώρους στάθμευσης, εκθέσεις ,γραφεία  καθώς και χώρους υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως νοσοκομεία , αποθήκες τροφίμων και ψυκτικοί θάλαμοι. Είναι επίσης κατάλληλο για τη βαφή πισίνας.

Δε διαθέτει αρμούς και είναι εύκολο στο καθαρισμό.