Τσιμεντοειδή

Τα Βιομηχανικά Δάπεδα Τσιμεντοειδούς βάσης ,είναι δάπεδα κατασκευασμένα     από οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνδυασμό με ειδικά σκληρυντικά κονιάματα .

Αποτελούν Δάπεδα υψηλής αντοχής και σκληρότητας ανάλογα πάντα με τη χρήση για την οποία προορίζονται. Διατίθενται σε διάφορους χρωματισμούς.

Κατασκευή

  • Εφαρμογή σκυροδέματος . Το πάχος και ο οπλισμός του σκυροδέματος εξαρτάται από τη χρήση του δαπέδου. Συνιστάται το σκυρόδεμα για τις ελάχιστες απαιτήσεις να είναι οπλισμένο με  ίνες πολυπροπυλενίου 900gr/m3 . Ανάλογα της χρήσης γίνεται και η επιλογή του δομικού πλέγματος.
  • Επίπαση της επιφάνειας με ειδικό σκληρυντικό υλικό .Το σκληρυντικό υλικό μας δίνει και την απόχρωση που έχουμε επιλέξει.
  • Ενσωμάτωση του σκληρυντικού υλικού στο σκυρόδεμα με τη χρήση λειαντήρα μπετόν – ελικοπτεράκι.
  • Δημιουργία αρμών ( περίπου κάθε 25 m2) και πλήρωση αυτών με ελαστική μαστίχη.
  • Ανάλογα με τις απαιτήσεις μπορεί να γίνει και εφαρμογή ειδικής ρητίνης εμποτισμού για επιπλέον σκλήρυνση και προστασία της επιφάνειας.