Στένσιλ

Το διακοσμητικό δάπεδο ΣΤΕΝΣΙΛ αποτελεί μία έξυπνη λύση κατασκευής δαπέδων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και σε ήδη υπάρχοντα δάπεδα όπου δεν υπάρχει δυνατότητα μεγάλης υψομετρικής υπέρβασης.

Με τη τεχνική του Στένσιλ Spray το ύψος που θα χρειαστεί για τη κατασκευή και ανάλογα με τη κατάσταση του υπάρχοντος δαπέδου δε θα ξεπεράσει τα 7mm ( 3mm-7mm).

Τα στάδια κατασκευής του δαπέδου που χρειαστούν έως την ολοκλήρωση της εφαρμογής εξαρτώνται από τη κατάσταση που βρίσκεται το υπάρχον δάπεδο. Έτσι θεωρώντας  ως δεδομένο πως το υπάρχον δάπεδο εμφανίζει αρκετά προβλήματα φθορών θα ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα :

 1. Απομάκρυνση οποιοσδήποτε μη σταθερής (σαθρής) επιφάνειας  από το υπάρχον δάπεδο χειρωνακτικά ή με τη χρήση μηχανικών μέσων.
 2. Καθαρισμός της επιφάνειας με ειδικά διαλύματα για την απομάκρυνση χημικών υπολειμμάτων στο δάπεδο.
 3. Στοκάρισμα τυχόν λακκουβών , ρωγμών κλπ με ειδικούς ελαστικούς στόκους
 4. Σε περίπτωση μη καλής επιπεδότητας του δαπέδου εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσης με χρήση υαλοπλέγματος  ειδικού ρητινούχου χαλαζιακού ασταριού.
 5. Τοποθετούμε το εδικό χαρτί Στένσιλ με το σχέδιο ή τα σχέδια που έχουν επιλεγεί
 6. Με ειδικό μηχάνημα ψεκασμού εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις το ειδικό σκληρυντικό υλικό σε χρώμα που έχει επιλεγεί και σε πάχος 3mm.
 7. Αφαίρεση του χαρτιού από το δάπεδο και καθαρισμός με επιμελή τρόπο των αρμών.
 8. Εφαρμογή ειδικού βερνικιού εμποτισμού.

Τα δάπεδα Στένσιλ είναι δάπεδα

 • με πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές
 • αντιολισθηρό
 • με μικρό πάχος
 • με  υψηλό  αισθητικό  αποτέλεσμα  αφού μπορούν  να επιλεχθούν πολλά  σχέδια και  σε συνδυασμό ,καθώς και πολλές αποχρώσεις
 • με μεγάλες αντοχές σε καταπονήσεις και δύσκολες  καιρικές συνθήκες
 • με μεγάλη ταχύτητα κατασκευής
 • οικονομικό