Σταμπωτό Μπετό

Το Σταμπωτό Μπετόν είναι ένα δάπεδο κατά την εφαρμογή του οποίου τα σχέδια και ο χρωματισμός του πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με την σκυροδέτηση του εδάφους .Έτσι με το Σταμπωτό Μπετό έχουμε το τελικό αποτέλεσμα σε σύντομο χρόνο.

Το τελικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνουμε με το Σταμπωτό Μπετόν είναι ένα Δάπεδο υψηλής  αισθητικής ,μεγάλων μηχανικών αντοχών και αντιολισθηρό.

Πρόκειται για ένα ενιαίο δάπεδο που δεν ρηγματώνεται .

Οι επιλογές σε σχέδια και χρώματα καλύπτουν πολλές από τις απαιτήσεις τόσο σε πρακτικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο.

Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια μπορεί να γίνει σκυροδέτηση και σε πάχη από 8-12 cm

Το μπετόν που χρησιμοποιούμε είναι τύπου C16-20 γαρμπιλομπετόν στο οποίο έχουν ενσωματωθεί  ίνες πολυπροπυλενίου. Το μπετόν οπλίζεται με πλέγμα τύπου Τ92 .

Μετά τη σκυροδέτηση και το μπετόν είναι ακόμα νωπό, γίνεται επίπαση με ειδικό κονίαμα που περιέχει σκληρυντικά υλικά σε χρώμα που έχουμε επιλέξει. Παράλληλα το κονίαμα ενσωματώνεται στο  νωπό μπετό με ειδική μύστρα  δημιουργώντας λεία επιφάνεια .Ακολουθεί επίπαση αντικολλητικής σκόνης που ταυτόχρονα αποτελεί και το χρωματισμό του αρμού. Τέλος η επιφάνεια σταμπώνεται με ειδικά καλούπια στο σχέδιο που έχει επιλεγεί .

Αφού η επιφάνεια στεγνώσει εμποτίζεται με μικρή ποσότητα υδροχλωρικού οξέως διαλυμένο σε νερό   και στη συνέχεια πλένεται με νερό σε πίεση  έως ότου έχουμε το τελικό αποτέλεσμα του δαπέδου που έχουμε επιλέξει. Στη συνέχεια δημιουργούμε αρμούς συστολής-διαστολής σε επιφάνειες των 20-25 m2.

Μετά τη πάροδο 24-48 ωρών (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες) γίνεται εφαρμογή ειδικού βερνικιού εμποτισμού.

Το Σταμπωτό Μπετό είναι :

  • Υψηλής αισθητικής δάπεδο
  • αντιολησθιρό
  • αδιάβροχο
  • δε λερώνεται
  • ενιαίο δάπεδο που τα σχέδια του ενσωματώνονται στο μπετό και έτσι δεν έχουμε αποκολλήσεις των πλακών ή της πέτρας που έχουμε με τις συμβατικές μεθόδους
  • περιέχει αντιαλκαλικά υλικά ,συνεπώς αντέχει σε δύσκολες συνθήκες (πάγος ,αλμύρα κ.λ.π)