Ψυχρά Δάπεδα

Με τον όρο Ψυχρά Δάπεδα ,περιγράφουμε δάπεδα κατασκευασμένα από υλικά που έχουν την ιδιότητα να αντανακλούν το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας . Συνέπεια της ιδιότητας αυτής είναι μικρότερη απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας και συνεπώς μικρότερης εκπομπής θερμότητας στο περιβάλλον.

Ψυχρά Δάπεδα μπορούμε να δημιουργήσουμε είτε κατά τη κατασκευή νέων δαπέδων είτε με εφαρμογή, σε υπάρχοντα δάπεδα, ειδικών επιχρεισμάτων ή βαφών με ψυχρές ιδιότητες.

Οι  ψυχρές ιδιότητες των υλικών μας δεν επιτυγχάνονται μόνο με την επιλογή του χρώματος (ορατό φάσμα) αλλά και από τα συστατικά που εμπεριέχουν ώστε να μας δίνουν ψυχρότητα και στη μάζα τους (φάσμα υπερύθρων).

Ψυχρά Δάπεδα μπορούμε να δημιουργήσουμε σε :

  • Νέους και παλαιούς ασφαλτοτάπητες
  • Νέες και παλαιές τσιμεντοεπιφάνειες
  • Βοτσαλωτά Δάπεδα

Ψυχρές ιδιότητες μπορούν να αποκτήσουν εκτός από τις οριζόντιες και οι κάθετες επιφάνειες με τη χρήση των κατάλληλων υλικών.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα και έχουν μετρηθεί για τις ψυχρές τους ιδιότητες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.